Invigning av 4G

På invigning av världens första kommersiella 4G-nät.